Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 2 november 2023

Deze algemene voorwaarden omschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de diensten van Computerhulp Berkelland. Voor de privacy voorwaarden kun je deze pagina raadplegen.

Door een afspraak te maken, of door contact op te nemen met Computerhulp Berkelland, accepteert de klant deze algemene voorwaarden.

Artikel 1: Hulp op afstand

 1. Computerhulp Berkelland gebruikt Teamviewer als software om deze dienst aan te bieden. Met dit programma kan er op een veilige manier worden meegekeken en kan niemand anders meekijken.
 2. Het gebruik van deze software, zijn inbegrepen in de prijs van hulp op afstand.
 3. De klant geeft expliciet toestemming om Computerhulp Berkelland mee te laten kijken op het beeldscherm van de klant. Hiervoor moet de klant een identificatienummer en uniek wachtwoord geven.
 4. De klant geeft slechts toestemming voor één keer meekijken en moet per keer meekijken opnieuw toestemming geven.

Artikel 2: Software

 1. Sommige problemen vereisen software van derden om een probleem op te lossen. Computerhulp Berkelland zal enkel in overleg deze software installeren.
 2. Soms kan het nodig zijn dat deze software blijvend op de computer moet blijven staan om een probleem op te lossen. Computerhulp Berkelland zal de klant hierover zo goed mogelijk inlichten.
 3. Computerhulp Berkelland is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen ontstaan na het in eigen beheer gebruik van deze software.

Artikel 3: Garantie

 1. Op de door Computerhulp Berkelland aangekochte hardware, is garantie van toepassing zoals door de fabrikant of aanbieder wordt aangeboden.
 2. De klant mag in geval van een defect aan aangekochte hardware contact opnemen met Computerhulp Berkelland. Deze neemt vervolgens contact op met de fabrikant of aanbieder om het probleem op te lossen.
 3. Omdat de software van een computer continu in ontwikkeling is, wordt er geen garantie verleend op de verleende diensten.
 4. Door de complexiteit van soft- en hardware, kan Computerhulp Berkelland niet garanderen dat alle gebreken in software of hardware geheel kunnen worden verholpen of dat het geleverde volledig foutloos is. Helaas kunnen hier en daar wat fouten treden.
 5. In het geval dat een probleem niet opgelost kan worden, zal Computerhulp Berkelland de klant zo goed mogelijk inlichten en indien mogelijk doorverwijzen naar een derde persoon.
 6. Computerhulp Berkelland garandeert dat alle geleverde software en hardware op moment van leveren vrij is van virussen, ransomware en andere malware.
 7. Computerhulp Berkelland geeft geen garantie op hard- of software dat door de klant is aangekocht, maar door Computerhulp Berkelland is geïnstalleerd.

Artikel 4: Tarieven

 1. De tarieven voor de dienstverlening voor consumenten staan beschreven op https://computerhulpberkelland.nl/tarieven en zijn inclusief BTW.
 2. Tarieven voor zakelijke dienstverlening worden vermeld in de offerte en kunnen terugkerende kosten bevatten in het geval van terugkerend onderhoud, hosting en andere zaken. Tarieven op de offerte zijn exclusief BTW.
 3. De tarieven zoals vermeld op de tarieven pagina zijn exclusief aangeschafte materialen of licenties die nodig kunnen zijn om problemen op te lossen. Extra materialen en licenties worden enkel aangeschaft in overleg met de klant.
 4. Computerhulp Berkelland zal voor de start van de dienstverlening een schatting doen van de tarieven. Deze zijn niet bindend en bij afwijking zal er overleg plaatsvinden met de klant.
 5. Computerhulp Berkelland kan op ieder moment prijswijzigingen doorvoeren. Deze zullen gereflecteerd worden op de tarieven pagina en zullen aangekondigd worden op de sociale kanalen van Computerhulp Berkelland.

Artikel 5: Betalingen

 1. Consumenten dienen direct na het verlenen van de diensten van Computerhulp Berkelland het volledige bedrag af te rekenen. Dit mag contant, via een bankoverschrijving van een Nederlandse bank of met iDeal. De keuze hiervoor ligt bij de klant.
 2. Klant kan een digitale factuur ontvangen op de e-mail die wordt aangeleverd door Computerhulp Berkelland.
 3. Zakelijke klanten dienen de factuur binnen het opgegeven betaaltermijn te betalen.
 4. In overleg kan er in sommige gevallen een betalingsregeling getroffen worden.

Artikel 6: Bescherming van Gegevens

 1. Vanwege de aard van de dienstverlening, kan het nodig zijn om een gebruikersnaam of wachtwoord in te voeren. Computerhulp Berkelland zal waar mogelijk de klant vragen deze zelf in te voeren.
 2. Computerhulp Berkelland zal geen gebruikersnaam of wachtwoord bewaren in naam van de klant. De klant is zelf verantwoordelijk voor het veilig stellen van deze gegevens.
 3. Computerhulp Berkelland kan tijdelijke backups maken, zodat gegevens overgezet kunnen worden van een oud, naar een nieuw apparaat. Deze backups worden na het uitvoeren van de dienstverlening verwijderd van gegevensdragers van Computerhulp Berkelland.
 4. Voor de uitvoering van de dienstverlening kan van de klant een naam, e-mail, telefoonnummer en adres gegevens worden opgeslagen. Deze gegevens kunnen door de klant ingezien, gewijzigd of verwijderd worden.
 5. Financiële gegevens zoals vermeld op facturen worden tot 10 jaar bewaard, vanwege wettelijke redenen.
 6. Computerhulp Berkelland slaat alle gegevens zover mogelijk in Nederland, of bij Nederlandse software aanbieders op.
 7. Computerhulp Berkelland maakt gebruik van Moneybird voor de financiële administratie. Klantgegevens zoals naam, adres en contactgegevens kunnen worden opgeslagen bij Moneybird. Moneybird is ISO27001 gecertificeerd en doet hiermee voldoende om de gegevens van haar klanten te beschermen.

Artikel 7: Gebruik van de Website

 1. Alle teksten en inhoud op de website https://computerhulpberkelland.nl en alle subpagina’s is intellectueel eigendom van Computerhulp Berkelland. Je hebt toegang tot en mag gebruik maken van de gegevens voor persoonlijk gebruik.
 2. Hoewel de teksten met de grootste zorg zijn samengesteld, kan het voorkomen dat er onjuistheden instaan, bijvoorbeeld omdat de situatie is veranderd ten opzichte van het moment van schrijven van een artikel.

Artikel 8: Diensten

 1. Computerhulp Berkelland kan op ieder moment besluiten een dienst stop te zetten,. klanten worden hierover ten minste 1 maand van te voren ingelicht.Voor zakelijke klanten kunnen andere termijnen worden afgesproken.
 2. Inschattingen voor tijd en kosten zullen zo goed als mogelijk gedaan worden op basis van de geschafte informatie en kennis op dat moment. Mochten deze inschattingen niet blijken te kloppen of hoger uitvallen, zal de klant hierover geïnformeerd worden. Van hieruit kan de klant beslissen de samenwerking met Computerhulp Berkelland voort te zetten of te stoppen. De gemaakte kosten tot dan toe worden verrekend naar de klant.